INVITASJON TIL WORKSHOP/SEMINAR TORSDAG 20. FEB 2020

Hvordan kan du få det beste ut av deg selv og teamet ditt?

Placeholder Image

Vi i Account Regnskap inviterer i samarbeid med Ledervekst våre kunder til gratis seminar om å skape mer verdi og trivsel sammen.

Mona og Nina fra Ledervekst vil gi deg en innføring i Talent
Dynamics, som er et av verdens fremste verktøy for å løfte frem
tillit og flyt i personer og virksomheter.

De kommer også til å introdusere Fyrtårnet -Ledervekst sin egen modell som gir deg en enkel og forståelig oversikt over ulike ressurstilstander vi mennesker er i når det kommer til energi og følelser, og hvordan det påvirker viktige relasjoner og resultater.

Gjennom disse to modellene vil du vil få et innblikk i hvordan du,
dine ansatte, teamet og hele virksomheten kan få


• Økt tillit, mer flyt og overskudd
• Bedre samarbeid
• Høyere produktivitet og resultatoppnåelse
• Mer positiv energi og større engasjement
• Mindre stress og sykefravær

 

Hjertelig velkommen!

Birgitte Svensrud Smetbak
Daglig leder, Account Regnskap

PÅMELDING TORSDAG 20. FEB

08.00-10.00  hos Account Regnskap, Åmot
eller
14.00-16.00  hos Ledervekst, Papirbredden 1, Drammen


Arrangementet er GRATIS for alle
kunder av Account Regnskap. Bindende påmelding. Begrenset antall plasser.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

Mona Steenberg Gran
Partner
Mental trener, foredragsholder og mindfulness instruktør

Placeholder Image

Nina Fjeldhaug
Partner
Leder-, team- og forretnings coach og mentor

Placeholder Image