AUTENTISK LEDERSKAP FOR KVINNER

 Led deg selv  &  Led for samarbeid

Placeholder Image

Lengde

12 måneder - 
ingen samling i juli

Placeholder Image

For hvem

Kvinner i mellomleder, HR eller teamleder roller samt daglig leder av SMB virksomhet

Placeholder Image

Neste oppstart

Høsten 2021
Løpende ettersom grupper fylles

Placeholder Image

Programbeskrivelse

Tidsplan og pris

Last ned

STYRK LEDERSKAP & UTVIKLING AV DEG SELV OG TEAMET DITT

Dette er et transformasjons-program designet for kvinner som ønsker å løfte frem det unike og ekte i seg selv og andre. Vi har alle langt flere iboende ressurser enn vi bruker og kanskje ser selv.  Programmet er utviklet av ATAIRU og kjørt med over 2500 ledere i Europa og Asia. Ledervekst leverer programmet som de eneste i Norge og skal i gang med vår 2. gruppe.

 

Programmet vil være riktig og hjelpe deg om 


 • Du vil løfte deg og forbedre din evne til å lede deg selv og andre.
 • Du er under press fra forskjellige roller og forventninger i ditt private og profesjonelle liv, og du vil balansere dem bærekraftig 
 • Du er nylig ansatt i en lederposisjon og du må få tillit til deg selv og andre teammedlemmer.
 • Du vil bli kvitt tvilen om beslutningene dine, jobbe med selvtillit og lære å kommunisere ambisjonene, hensiktene og visjonene dine. 
 • Du vil fokusere på hva som er fornuftig på lang sikt og hvor du tilfører mest verdi.
 • Du vil påvirke mer 
 • 95% av deltakerne bekreftet at de takler stress og vanskelige situasjoner mye bedre og mer elegant

 • 89% så forbedringer og større tillit til teamledelse og samarbeid med andre

 • Etter å ha fullført programmet føler 95% av kvinnene seg mer balanserte og fornøyde i både jobb og personlig liv

Hva lærer du i programmet?


Programmet er delt inn i 2 moduler

Led deg selv

 • Vi vil identifisere dine medfødte talenter og se hvor du tilfører mest mulig verdi med letthet.
 • Basert på talentene dine, definerer vi din autentiske ledelsesstil, kommunikasjon og samarbeid med andre.
 • Du vil navngi frykten din og innse hva som begrenser deg i ditt profesjonelle og personlige liv. Samtidig lærer du hvordan du kan jobbe med frykten din og hvordan du kan håndtere vanskelige og følelsesmessig anspente situasjoner.
 • Vi vil takle det å ta fullt ansvar for å forme våre egne liv og påpeke situasjoner der du mister styrke og blir offer for omstendigheter. 
 • Vi vil oppdage og navngi dine lidenskaper og hva ditt oppdrag/formål er.
 • Vi vil sette sammen dine sentrale interne motivatorer, og basert på dem vil du tydeliggjøre din visjon og videre retning.
 • Etabler adferd som er kongruent med dine dypere verdier og overbevisninger
   

Led for samarbeid

 • Du vil lære å gjenkjenne styrken til kollegaene og menneskene rundt deg, og hvordan du kan aktivere dem når du jobber med deg.
 • Du vil forstå hvordan du generelt kan forbedre kommunikasjonen og samarbeidet slik at det er i tråd med ditt autentiske jeg, mens du motiverer andre.  
 • Lær hvordan du kan få andre til nye ideer, innovasjoner eller endringer.
 • Vi vil fortelle deg hvordan du bygger og tar vare på nettverket ditt for å støtte deg så mye som mulig i din retning og nå dine mål.
 • Du vil lære å finne en mentor og sponsor og hvordan du kan jobbe med dem for din videre utvikling og vekst.
 • En del av lederskapet skifter grenser og oppfatninger av hva som er mulig, så en del av programmet er også å ramme inn dine begrensningsmønstre, som forhindrer deg i å gå videre. 
I tillegg til et rikt innhold fra programmet ATAIRU har utviklet og oppnådd stor virkning og verdi med har vi lagt til 2 vesentlige elementer som årets deltakere har verdsatt høyt: En dyp innføring i vår modell Fyrtårnet samt at vi aktivt bruker Mindfulness gjennom programmet
Autentisk lederskap er en holdning til livet, samarbeid og lederskap som muliggjør å skape verdi og oppnå resultater på en enklere måte. Det er et lederskap som tar utgangspunkt i den du naturlig ER . og hvor du får frem både det unike og motiverte i deg selv og andre basert på dyp forståelse av menneskelig natur og den daglige kompleksiteten vi er en del av.

Video gjennomgang og smakebit av programmet

Hvorfor skal du eller din virksomhet investere i dette - og hvorfor kjører vi eget program for kvinner og eget program for menn?

Her finner du et video opptak med gjennomgang av bakgrunnen og filosofien til ATAIRU og Autentisk lederskap programmet. Litt om oss i Ledervekst, Litt om innhold, faser og rammene i programmet.

Videoen er  på 1 time og 13 min, og du kan selv velge å se de delene du ønsker. Vurderer du programmet seriøst anbefaler vi deg å se hele

 

Interessert? Er du kanskje en av våre neste deltakere?

Fyll inn din informasjon så tar vi kontakt for å ta en hyggelig prat og avklare gjensidig om dette er rett.

OPPLEVELSER OG REFERANSE FRA PILOTDELTAKERNE

8 flotte damer har vært gjennom vårt første program her i Norge. Litt om deres opplevelse og verdi


 

Placeholder Image
Birgitte Smetbak Svendsen
Leder/Eier Account Regnskap

Jeg har lært så mye om meg selv og andre, blitt mye mer bevisst på mine styrker og hvor jeg henter energi fra. Nå bruker deg det aktivt for å spille teamet mitt bedre og bruker deres styrker bedre samt deler mine innsikter aktivt med de.

Placeholder Image
Heidi Brovold
CTO Capra Conulting

Jeg har fått en mye bedre forståelse for hvordan jeg kan bruke hele meg som et verktøy for verdiskapning, både hjerne, hjerte og magen, der jeg kjenner følelsene mine.

Placeholder Image
Hanne Meinstad
HR Manager FMC / Technip

Disse månedene har gjort meg mye mer bevisst på egen motivasjon og hvordan jeg bruker mine egenskaper i prioriteringer og samspill med andre. Og det har gitt viktig personlig påfyll i en krevende hverdag.

Placeholder Image
Kristin Øvrum
Leder KOB 

Den største verdien dette kurset har gitt meg er å bli kjent med hva som trigger frykten min, reaksjonsmønsteret mitt i pressede situasjoner og hva jeg må gjøre for å overkomme meg selv. Jeg har blitt mye modigere privat og profesjonelt, har fått et verdifullt nettverk med flotte og dyktige kvinner. Anbefales!

Placeholder Image
Jannet Eirin Mathiesen
Treningsleder Son Spa

 

Placeholder Image
Ingela Kleveland 
Gründer Kleveland Ord

Vi har jobbet dypt med egne mønstre, og allerede etter første to-dagers samling så jeg at de innsiktene jeg fikk om meg selv og andre var verdt hele investeringen.

Placeholder Image
Cecilie Bjørnstadjordet
HR Leder i Alvens

Det har vært givende og verdifullt å få en bredere forståelse for hvem jeg er, både som person, og i relasjon med andre. Jeg føler meg som ung og nyutdannet tryggere i rollen som leder.

Placeholder Image
Anne Myrvang
HR Leder Bergans

Jeg har koblet meg tettere på mine egne verdier og forstår og verdsetter mitt eget verdibidrag på et nytt nivå. Det har gjort meg sterk, tydelig og handlekraftig til tross for en svært krevende periode personlig og profesjonelt.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

FORMAT OG RAMMER

Formatet ivaretar en helhetlig og individuell tilnærming til læring

Læring - Refleksjon - Utprøving - Iverksettelse - Deling
Alle får en personlig arbeidsbok til hver modul og setter klare personlige mål.

Placeholder Image

Workshop samlinger

Heldags Workshop alle samlet
2 stk med overnatting og sosialt

Placeholder Image

Inspirasjons sesjoner

Sesjoner med eksterne innslag og gjester

Placeholder Image

Individuell coaching

2 individuelle coaching sesjoner per deltaker

Placeholder Image

Gruppe akselerasjon

Gruppe coaching sesjoner
(triader m/3 deltakere pr gruppe)

Intim gruppe, personlig oppfølging

Kun 8-12 deltakere i hvert program for induviduell oppfølging og tilnærming, Vi dyrker opplevelse av læring og kalibrering i fellesskap. 

Fokus er på å integrere og bruke læring i praksis, og læring skjer best i samspill.

Vi bruker naturen aktivt

Læring av og i naturen, eller bare bruke naturen som en kjærkommen pause til å synke, reflektere og fordøye inntrykk - eller vi gjennomførere de aktiviteter vi kan ute i frisk luft.

Flyt og ektehet er helt naturlig i naturen. Det er også naturlig for oss.

Placeholder Image

PROGRAM INSTRUKTØRER

Nina Fjedhaug

Partner i Ledervekst
Ledermentor og strategisk sparringspartner
4 x Sertifisert High Perfomance Coach
Flow and Performance Consultant
NLP Master Coach
MSc International Shipping 


Mobil: +47 971 40242
Epost: [email protected]edervekst.no

Placeholder Image

Mona Steenberg Gran

Partner i Ledervekst
Sertifisert Mindfulness Instruktør
Menal trener
Forfatter av "Fyrtårnet - Veien til God Arbeidshelse"
Mangeårig leder


Mobil: +47 412 05157
Epost: [email protected] 

Placeholder Image

Interessert? Er du kanskje en av våre neste deltakere?

Fyll inn din informasjon så tar vi kontakt for å ta en hyggelig prat og avklare gjensidig om dette er rett.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

PÅMELDING OG OPPSTART

Neste program for kvinnelige ledere Høsten 2020 - så fort i har fylt en gruppe og vil starte fortløpende gjennom året. Gruppene er små og intime - fokus er personlig og på transformasjon
Vi ønsker også å kjøre egne program for menn. Ta kontakt om interessant.

Opptak / Reservering av plass

Dersom du ønsker å delta i vår neste gruppe kan du melde deg på/ søke opptak ved å registrere deg her. 

Vi vil ta personlig kontakt for en samtale og sender deg mer konkret info om betaling og forberedelser til oppstart


Programmets investering er 67.000,-  *

*2 overnattinger tilkommer.  Delbetaling mulig mot lite tillegg

Kredibilitet og anerkjennelse av filosofi og program

Vår partner ATAIRU med Radka Donholova i spissen har fått mye anerkjennelse og oppmerksomhet for sin måte å tenke lederskap på og hvordan de har bygget opp et Purpose-drevet  internasjonalt utdanningselskap. Nå i juli 2020 ble de av HR tech utnevnt som en av de 10 topp Lederutvikling og trenings selskapene i Europa. De er omfattende omtalt i Forbes og vi har lagt ved et dokument du kan laste ned som forteller mye om bakgrunn og filosofi om du er interessert.

Placeholder Image
Placeholder Image
Last ned dokument om bakgrunn, filosofi og kredibilitet