Om oss Hva skjer hos oss? Kontakt oss Login

 

 

 

Hvorfor er god arbeidshelse blant ansatte i barnehage og skole viktig?

VELVÆRE | OVERSKUDD | FLYT | TILLIT  | SAMARBEID 

Vi har i dag en situasjon hvor tallene for sektoren viser en tilstand som vi ikke kan la fortsette da dette får store ringvirkninger, og det med enkle midler er mulig å snu og vil gi gevinst for så mange

Legemeldt sykefravær på 8%

Dette er 63% høyere enn gjennomsnittet for alle sysselsatte, og stort potensiale og gevinster i å resusere dette

Langtidsfraværet er på 6,9%

Dette er fravær på mer enn 16 dager, og 1 av 3 førskolelærere oppgir at fraværet skyldes jobben 

1.434.000 tapte dagsverk

utgjorde dette sykefraværet i 2018 ihht Regjerningen.no sine tall 

Voksne med tilstedeværelse og god energi = trygge og harmoniske barn

"Dagens barn blir morgendagens voksne og morgendagens ledere"

PBL mener:

 • Sykefraværet i barnehagesektoren er for høyt, og både den enkelte ansatte, arbeidsgiver og samfunnet er tjent med at sykefraværet går ned.
 • God, engasjert og tilstedeværende ledelse er avgjørende for å få ned sykefraværet
 • Det er viktig at barn i alle barnehager har kvalifiserte, mange nok og engasjerte ansatte rundt seg.

Kilde: Barnehagemonitor

Ledervekst mener:

 • De som jobber med barn og unge har verdens viktigste jobb. Derfor er det viktig at de har bevissthet, overskudd og tilstedværelse.  
 • Ved å jobbe med både ledere og ansatte over tid vil ”alle” uansett stilling få samme kunnskap og verktøy
 • At alle kan bli inspirert og villig til å ta ansvar og eierskap til sin egen adferd. Noe som vil gi bedre kommunikasjon, samarbeid og trivsel.
 • Bedre helse, mer energi og mer tilstedeværelse på alle plan er bra for trivsel internt og for barna.

Hva er egentlig god arbeidshelse?

Å ha overskudd og velvære

Å oppleve mestring fysisk, psykisk og sosialt

Å ha det bra med seg selv, være tilstede i sitt liv

Å ha det bra med de rundt seg, oppleve godt samarbeid og kollega felleskap

 

Vi tror på å løfte bevissthet, personlig ansvar og daglige vaner sammen.

Et samarbeidsløp med oss kan typisk inkludere en variasjon med foredrag, dialog, refleksjon og praktisk trening.

2 Heldagssamlinger

Vi starter og avslutter gjerne vårt samarbeid med en heldagssamling hvor vi gir dere en innføring i Fyrtårnet (som er et symbol på vår tilstand), vi jobber med livshjulet og personlige verdier samt introduserer oppmerksomhetstrening

Et utvalg med mikro moduler

Vi anbefaler månedlig samlinger på ca 2 timer med mikrolæring. Her bringer vi inn relevante tema som kan bidra til å løfte den enkeltes tilstand og daglige bevissthet. Da holdes også fokuset vedlike og vi ser reell endring over litt tid.

Ressurser og oppfølging mellom samlinger

I ukene mellom samlinger får dere gjerne noen tips og ressurser tilgjengelig via e-post eller et eget online område. Det kan være meditasjoner, pusteøvelser, mindset etc

Mindfulness og Meditasjon

Vi legger stor vekt på hjernetrening og selvledelse. Og starter og avslutter alle samlinger med noen minutter med fokus på pust.  En av grunnene til av vi kobler inn pust og hjernetrening er at all forskning tilsier at vi tar til oss læring på en bedre måte.

Hva sier noen av våre kunder om vårt samarbeid

Vi har i 2019 vært så heldige å få jobbe med ansatte og ledere i 2 flotte barnehager. Tilstedeværende voksne med overskudd er viktig for å både se barna og gi de det de har behov for samtidig som det skal være et godt sted å være for alle ansatte.

 
 

Venke Sørlie, Styrer Skyttelveien Banehage

 • 1 % sykefravær!
 • Vi jobber 15 cm unna barna, vi er nødt til å stå stødig i oss selv - det opplever vi at vi gjør nå.
 • Dette er en investering som vi anbefaler alle 
 • Vi er mer robuste, vi tåler mye mer og vi tar andre valg
 • Viktig for god arbeidshelse, men også den private helsen
 • Vi har energi og flyt i hverdagen - det smitter over også på barna
 • Økt tillit og trygghet i guppa

Lise Holm, Styrer Stenseth Barnehage

 • Disse damene (Nina og Mona) skulle vært på "blå resept"
 • Jeg er lei av å sende ansatte på "blaffkurs" der noen få lærer og kunnskapen ikke blir brukt videre Endring tar tid derfor har vi investert i et mer langvarig opplegg der alle får samme kunnskap
 • Vi har fått verktøy vi kan bruke daglig og som virker
 • Vi bruker "Fyrtårnet" som et bevissthets verktøy,  vi er tryggere på å snakke sammen, og vi tar ansvar på en annen måte
 • Dette skulle alle bedrifter tatt seg råd til 

Ta kontakt for en hyggelig prat om muligheter 

Vi brenner for å skape engasjement, bevisst tilstedeværelse, mer flyt, tillit og glede inn i arbeids-hverdagen.
Om du er en barnehage eller driver en annen virksomhet hvor du ønsker et varig skift for hele teamet så deler vi gjerne noen tanker over en te eller kaffe.
 Ta gjerne kontakt så ser vi om vi kan skape noe bra sammen.

Mona Stenberg Gran & Nina Fjeldhaug

Vi anbefaler  "Fyrtårnet - veien til god arbeidshelse

Dette er en oppslagsbok for alle som er opptatt av god helse. Nydelige bilder, vakker tekst og ord til ettertanke gjør at det er godt å sitte og kikke i denne boken.

Boken kommer i hardcopy eller som ebok. Du velger selv hva som passer for deg.
E- bok  kr 199,- 
Hardcopy kr 434 ,- som inkl. porto
Ønsker du mange, ta kontakt

Psykolog John Petter Fagerhaug har drevet psykologpraksis i Oslo siden år 2000 og er en ofte benyttet foredragsholder. Gjennom arbeidet med sykemeldte, ofte utbrente og slitne, har han loset både leder og medarbeider tilbake til arbeidslivet utallige ganger.

Om boken sier han: "Denne boken er et nødvendig verktøy både for de sykemeldte, for de som jobber med veien tilbake på alle sider av bordet, og for ledere på alle nivåer. Mange leter etter hjelp i informasjonskaoset – her er den hjelpen de leter etter.»

Gå til bestilling
Close

Hvordan kan vi bidra?

Legg igjen din beste kontaktinformasjon og noen få ord om hva du kunne tenke deg å snakke om eller se på muligheten till. 
Vi kontakter deg så snart vi kan - normalt inn 24 t.