LÆRING, VEKST OG UTVIKLING
 SAMMEN MED OSS 

Her finner du arangementer, gratis webinarer og smaksprøver,  seminarer samt oppstart av ulike programmer vi leverer. Du er herved invitert og velkommen dersom noen av våre arrangementer eller programmer "snakker til deg" :-)

Placeholder Image

Gratis minikurs 19.-23. april
5 dager til et Energiløft

Bli med og la oss sammen skape et bevissthets- og energiløft så vi lever og leder mer i tråd med det som føles rett og bra!

Kun for kvnner

Les mer og meld deg på her
Placeholder Image

Mange spennede tema og gjester på Ledervekst ONLINE

13. april er det Dora Thoraldsdottir som er vår gjest

Ledervekst Online er en digital arena for personlig og profesjonell vekst og utvikling for kvinner. Selvledelse, selvutvikling og søsterskap.

Inntak av nye medlemmer 2 ganger i året - åpent nå fra 19. april til 30. april. Neste gang høst 2021.

Les mer her

GRATIS WEBNINARER MENTAL TRENING & MINDFULNESS 

Webinarserie om mental trening og mindfulness

4 GRATIS webinarer avholdt i  mai og juni 2020 som gir deg viktig innsikt og gode verktøy til hvordan du kan stå stødigere og ha mer ro uansett situasjon.

Mona Steenberg Gran ledet disse webinarene. Hun er partner i Ledervekst, forfatter, mental trener og sertifisert mindfulness instruktør

Placeholder Image

 

Placeholder Image

Du kan se opptak

Registrer deg under så får du se webinaret i opptak

Lyst til å få inn mindfulness i din hverdag?

Invester i deg selv, ditt eget velvære, din evne til fokus, valg og styring av din oppmerksomhet. 
For kun 4450,-  får du et virkningsfullt og dyptgående kurs over 8 moduler med viktig kunnskap om hjernen, pust og hvordan viktige deler av oss fungerer. Du får en rekke verktøy, teknikker og meditasjoner som vil kunne endre ditt liv vesentlig. 

Du får tilgang 24/7 i et helt år. og kan ta kurset i eget tempo akkurat når og hvor det passer deg. Tilgjengelig fra nettside eller i app du laster ned på telefonen. 

Jeg vil investere i og bringe Mindfulness inn i livet mitt nå

LEDERSKAP & UTVIKLING AV DEG SELV OG TEAMET DITT

En serie GRATIS webinarer som setter fokus på et løft og et skift i lederskap og forrståelse av menneskelige ressurser som gjør at vi kan oppnå gode resultater med overskudd og mer letthet.

Ledes av Nina Fjeldhaug, Partner i Ledervekst, ledermentor, High Performance Coach og sertifisert Flow & Performance konsulent

Placeholder Image

 

Tirsdag 16. juni kl 09:00-10:00

Læringsreisen - fag, følelser og fyrtårn

Nina har med Heidi Brovold - CTO i Capra Consulting som gjest
Heidi er lidenskapelig opptatt av innovasjon, læring og lederskap. Hun jobber daglig med digital transformasjon og teknologi, og er opptatt av å bygge bro til det menneskelige og emosjonelle som en viktig faktor for hvordan vi leverer mest verdi. Hun har siste året vært med oss i programmet Autentisk Lederskap
 
Noe av det vi vil samtale og dele rundt er:
 
🌱Dere får innsikt i noen modeller
🌱Hvordan vi leverer bedre og har det bedre når vi lar oss selv få være ekte og hele mennesker. 
🌱Hvordan det å levere verdi til kollegaer og kundene våre er lettere når vi forstår ulike måter å tenke på og forstår kundens behov
🌱Relevansen av at vi i alle (jobb)relasjoner bevisst velger å lære;  - om faget vårt, om hvordan tanker og følelser påvirker resultatet og om vår egen rolle i det som skjer.
🌱Hvordan emosjonell tilstand påvirker resultater, relasjoner og samarbeid. Gevinster ved å forstå og bruke det konstruktivt.
Placeholder Image

Se i opptak

Webinaret er ferdig, og opptak tilgengelig.


 

Torsdag 25. juni kl 18:00-19:30

Å lede deg selv og lede for samarbeid 

Lær om essensen i ATAIRU Autentisk Lederskap og hvorfor det skaper så store skift og transformasjon 

  • Å skape gode resultater med mer letthet og glede?
  • Å bruke dine og andres naturlige og autentiske motivasjonsdrivere for å ta informerte, bevisste beslutninger i en stadig mer kompleks og uviss verden? 

Virkninger som mer tillit. flyt, tilfredshet, mer indre ro og resiliens, bedre samarbeid, økt verdibidrag og økte prestasjoner har vært gevinstene for deltakere i pogrammet. Hva kunne dette føre til hos deg og ditt team? 

Vi har snart fullført første program i Norge og du vil få noen smakebiter fra programmet, høre erfaringer fra deltakere og kunne stille spørsmål. Kanskje du er deltaker i vår 2. gruppe. Hjertelig velkommen!

Placeholder Image

Ikke opptak, men ta kontakt om du ønsker mer info

 


 

Torsdag 2. juli kl 09:00-10:30

JA til mer FLYT og TILLIT 

-hvordan får vi frem det unike og den beste verdien i hver enkelt person og i et team?

  • Personlig flyt er din naturlige sunne tilstand 
  • Alle kan løfte sin personlige verdi og oppnå mer flyt med andre - lær om 6 områder vi alle kan styrke
  • Hvordan kan det være mulig å mangedoble avkastning på kompetanse 
  • Opplev mer tilfredshet, engasjement og glede selv om du står på og jobber hardt
  • Få til flyt og dynamikk i  relasjoner, samarbeid og felles oppgaveløsning
  • Forstå prinsippene bak flyt og de store gevinstene som er mulig
  • FLYT tilstand - hva skjer i hjernen og kroppen
Placeholder Image

Se i opptak

Webinaret blir mulig å se i opptak for de som registrerer seg.

Autentisk Lederskap for kvinner

Et transformerende års-program for som gir varig endring og løft. mer klarhet og stødighet i eget lederskap, økt selvtillit og mot til å følge egen indre stemme i lederskap av deg selv og andre.

2 moduler med relevant, engasjerende, helhetlig og dyptgående innhold:

Led deg selv &  Led for samarbeid

Neste program har planlagt oppstart 2. september.

Jeg ønsker å vite mer